Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Veletrgovina – vse na enem mestu

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 24.11.2016

Veletrgovine smo pomemben člen v oskrbi zdravstva z zdravili in medicinskimi pripomočki, zato so veletrgovine ostale ključen člen v oskrbni verigi zdravil na vseh trgih EU in ZDA.

Veletrgovine imamo štiri ključne vloge v oskrbi trga z zdravili. Prva je celovita oskrba z vsemi zdravili, ki jih slovenski trg potrebuje. Druga vloga je zmanjševanje števila transakcij med proizvajalci zdravil in lekarnami, kar optimizira delo lekarn. V zadnjem času je vedno bolj izražena tudi vloga financiranja zdravstvenega sistema, zaradi problemov neplačil na strani kupcev in pritiskov na skrajševanje plačilnih rokov na strani dobaviteljev. Zelo pomembna vloga veletrgovin je tudi opravljanje številnih storitev z dodano vrednostjo za lekarne. Tako razbremenjujemo lekarniške farmacevte in pomagamo pri optimizaciji dela v lekarnah, da lekarniškim farmacevtom ostane več časa za izdajo zdravil in svetovanje bolnikom.

Celotna oskrbna veriga z zdravili, od proizvajalca zdravil, preko veletrgovin in lekarn do bolnika, je izredno regulirana, saj se za zdravila zahtevajo najvišji standardi, da so ta varna in učinkovita.

Pomembna naloga veletrgovcev v oskrbni verigi z zdravili je torej zmanjševanje števila transakcij do lekarn. Si predstavljate, da bi vseh več kot 100 farmacevtskih podjetij samo vozilo svoja zdravila v lekarno? Potrebe po skladiščnih prostorih bi se zagotovo povečale. Verjetno bi se ukvarjali samo še z naročanjem, pogosto v tujino, in sprejemom zdravil. Veletrgovci pa omogočamo kumulirana naročila, zdravila večih proizvajalcev združena v enem naročilu. Omogočamo, da so vsa zdravila v lekarni, ko jih bolniki potrebujejo, in v količinah, ki jih potrebujejo. Zagotavljamo dostavo zdravil v roku 24 ur, financiramo pa še zaloge zdravil za več kot 30 dni, kar je pomembno tudi iz kliničnega vidika, saj je zdravilo še nekaj časa na voljo tudi, če pride do motene oskrbe s strani proizvajalca oziroma farmacevtske industrije.

Dobra distribucijska praksa, ki smo ji zavezani veletrgovci, omogoča tudi maksimalno kontrolo, da v oskrbno verigo zdravil ne vstopijo ponaredki. Ti so danes tudi v EU postali že velik problem. V skladu z evropsko direktivo o ponaredkih, smo tudi v Sloveniji v oktobru že ustanovili Zavod za preverjanje avtentičnosti zdravil. Ustanovitelji so Mednarodni Forum znanstveno raziskovalnih farmacevtskih družb, Združenje proizvajalcev zdravil Slovenije, Lekarniška zbornica Slovenije ter Sekcija veletrgovcev z zdravili pri TZS. Nadzorno vlogo bo izvajala Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke.

Čeprav so podzakonski akti še v pripravi, pa Zakon o zdravilih že definira 3 tipe veletrgovin: veletrgovina s polnim obsegom delovanja, veletrgovina s produktno omejenim obsegom delovanja in veletrgovina s kontaktno omejenim obsegom delovanja.

Kemofarmacija je bila in ostaja veletrgovina s polnim obsegom zdravil. To pomeni, da lahko lekarne skoraj vsa zdravila dobite pri nas, kar zagotovo olajša in pohitri proces naročanja.

Ko bodo pravilniki sprejeti, bo Kemofarmacija čimprej vložila in verjamemo, da tudi uspešno pridobila status veletrgovine s polnim obsegom delovanja. Da še uradno pridobimo potrditev, da smo zelo pomemben in nenadomestljiv člen v oskrbni verigi, še posebej, ko gre za celovito oskrbo z zdravili, tudi takšnimi, ki jih potrebuje le malo bolnikov, ali pa je oskrba z njimi zahtevna in/ali ekonomsko nezanimiva, pa jih bolniki vseeno rabijo.

Tako je naš slogan upravičeno: Vse na enem mestu za lekarne – hitro, varno in zanesljivo. Zato se lekarne in celotno zdravstvo, lahko zanesejo na nas. In to že skoraj 70 let. Ja, naslednje leto imamo okrogli jubilej.

alenka.rutar-paris@kemofarmacija.si

Nazaj na seznam