Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
Objavljeno dne 13.05.2024

V Kemofarmaciji 184 sodelavcev dnevno skrbi za zanesljivo, varno in celovito oskrbo vseh slovenskih lekarn ter bolnišnic. Z zdravili in drugimi izdelki za ohranjanje zdravja ter dobrega počutja oskrbujemo 1000 kupcev.

Objavljeno dne 16.04.2024

Od svojega začetka delovanja pred enajstimi leti je portal FarmaPro nepogrešljiv vir nadgradnje strokovnega znanja. Strokovne vsebine pripravljamo posebej v pomoč pri svetovanju v lekarni za lekarniške farmacevte in farmacevtske tehnike.

Objavljeno dne 09.04.2024

Čeprav se je trg zdravil v zadnjih desetih letih vrednostno podvojil, se je absolutna veletrgovska marža le malo povečala. To je posledica skoraj enakega volumna zdravil, spremenjene strukture trga zdravil ter načina regulacije. 

Objavljeno dne 25.03.2024

Najuspešnejše uporabnike portala za e-izobraževanje strokovne zdravstvene javnosti FarmaPro, www.farmapro.si, vsako leto februarja nagradimo z nazivom FarmaPro ekspert. 

Objavljeno dne 06.03.2024

Struktura trga zdravil se je v preteklih letih zelo spremenila. Veletrgovska marža pa je regulirana in je enaka že od leta 2011 in se ne usklajuje niti z inflacijo. Ker je vedno več dragih, specialnih zdravil, se dogaja, da ob potrebnih mesečnih zalogah za zanesljivo oskrbo trga, naraščajočih stroških za transport in skladiščenje ter ob inflaciji veletrgovska marža ne pokrije niti stroškov vzdrževanja zalog.

Objavljeno dne 04.03.2024

Uprava delniške družbe Kemofarmacija, veletrgovina za oskrbo zdravstva, d.d., Cesta na Brdo 100, 1000 Ljubljana, Ljubljana (v nadaljevanju: KEMOFARMACIJA d.d. ali družba), v skladu z 295. členom Zakona o gospodarskih družbah (v nadaljevanju: ZGD-1) sklicuje 35. skupščino delniške družbe KEMOFARMACIJA d.d., ki bo dne 5.4.2024 ob 10. uri v prostorih Kemofarmacije d.d., Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, ...

 

Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 180 zaposlenih

več kot 11.500 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 350 dobaviteljev

več kot 1.100 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin