Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

FarmaInfo je tiskano glasilo za strokovno javnost. Namenjeno je informiranju lekarniških farmacevtov in celotne lekarniške ekipe o novostih (zdravilih brez recepta, živilih, kozmetiki, medicinskih pripomočkih in ostalih izdelkih), posebnih ponudbah ter drugih aktualnih tematikah in dogodkih s področja lekarništva. 

Receptum je strokovna priloga glasila FarmaInfo, posvečena zdravilom na recept (predstavitvam novih zdravil in sprememb pri zdravilih na recept, temam meseca in novicam s področja zdravil na recept). 

FarmaInfo s prilogo Receptum izhaja vsako prvo sredo v mesecu, letno izide 11 številk. Distribuiramo ga skupaj z redno dostavo zdravil vsem našim lekarniškim kupcem. 

 

Ali ste vedeli?

Storitve za lekarne

Lekarnam nudimo številne storitve, informacije in strokovne vsebine.

Z našimi storitvami pomagamo lekarniškim farmacevtom, da lahko čim več časa posvetijo svetovanju bolnikom.

Visoka kakovost poslovanja

Zagotavljanje kakovosti je v skladu s standardom ISO 9001 in dobro distribucijsko prakso.

Kakovost je ena izmed vrednot Kemofarmacije.