Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Trg zdravil v covidnem letu 2021

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 17.03.2022

 

Pripravili smo pregled trga zdravil v letu 2021, ki ga je zaznamovala pandemija covida.

  • Za razliko od  preteklih let, ko je bila rast trga vedno večja v kanalu bolnišnic, kamor gre več drage terapije zdravil in ki je procentualno manjši (72,8 % lekarne vs. 27,2 % bolnišnice), je bil leta 2021 večji indeks rasti v lekarniškem kanalu (+7,4 % lekarniški trg vs. 3,9 % bolnišnice). Predvsem zaradi pandemije covida in zmanjšanega obsega delovanja bolnišnic. Rast trga pa je bila tudi lani v glavnem posledica uvajanja novih, dragih zdravil.
  • Volumsko je lani celotni trg nekoliko padel -0,15 %, vendar manj kot v začetku pandemije covida, ko je bil padec še večji in je znašal kar -1,7 %. Celokupen volumen zdravil na trgu je v 2021 znašal 53,6 milijonov kosov, več kot 91 % je bilo v kanalu lekarn, ki izdajo večino terapije zdravil.
  • Nadaljeval se je trend rasti deleža znotraj najdražjih razredov zdravil. Trend je opazen v obeh kanalih, v lekarnah in bolnišnicah. V cenovnem razredu nad 2.000 EUR (7. razred), ki je rastel z največjim indeksom, smo na celotnem trgu zdravil zaključili leto s 23,7 % deležem v vrednosti, kar je skoraj četrtina trga. Ista skupina zdravil je volumsko v deležu predstavljala le 0,12 %. Zdravila do 10 EUR (prvi trije cenovni razredi) so predstavljala vrednostno 16,6 % (lani 18,3 %), volumsko pa 80,7 % od celotne prodaje na trgu. V kanalu lekarn je razmerje podobno, 22,1 % vrednostno v primerjavi z 81,8 % volumsko izdanih terapij zdravil za zdravila do 10 EUR.
  • V lekarniškem kanalu je volumsko 46,1 % zdravil na seznamu MZZ in TSZ. To pomeni, da se plačnik, ZZZS, na vsaka 2 meseca pogaja s proizvajalci zdravil za bolj ugodne cene, za nižji NPV, za skoraj polovico zdravil.
  • Med prvimi 25 zdravili glede na prodajo (EUR) v lekarniškem kanalu se nahajata le dve zdravili, ki sta na seznamu MZZ in TSZ. Preostalih 23 zdravil, ki so praviloma originatorska zdravila, predstavlja skoraj 24 % celotnega prometa zdravil skozi lekarne, volumsko pa le 2,1 %.

ZZZS, plačnik, in JAZMP, regulator, imata uspešno vpeljane številne mehanizme za nadzor nad cenami zdravil, kar sta dokazala z uspešnim upravljanjem cen zdravil v preteklih letih. 

Celoten članek najdete na povezavi.