Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Trg zdravil in ostalih OTC izdelkov v kanalu lekarn v prvi polovici leta 2023

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 18.09.2023

V prvi polovici leta 2023 (od januarja do junija) je celoten trg zdravil v Sloveniji znašal 477,8 milijona evrov (8 % rast). Trg zdravil v kanalu bolnic je znašal 120,6 milijona evrov (0,3 % rast), v kanalu lekarn pa 354,8 milijonov evrov (10,8 % rast).

V primerjavi z lanskim letom je trg v kanalu lekarn zrasel za 10,7 %. Razmerje vrednosti trga zdravil na recept (313,5 milijona evrov) proti vrednosti trga zdravil brez recepta (41,3 milijonov evrov) je bilo približno 8 proti 1. Vrednost trga ostalih OTC izdelkov je znašala 47,1 milijonov evrov (10,2 % rast).

V prvi polovici leta 2023 je trg zdravil na recept v kanalu lekarn znašal 313,5 milijona evrov in je glede na lani zrasel za 10,5 %.
Pregled razvoja trga po ATC klasifikaciji kaže, da so v prvi polovici leta 2023 vse kategorije rasle, med njimi največ zdravila za bolezni dihal (za 20,1 %) in zdravila za bolezni kože in podkožnega tkiva (za 17,7 %). Najmanjša rast (za 0,3 %) se beleži pri zdravilih za bolezni krvi in krvotvornih organov.

 

Predstavljamo deset največjih proizvajalcev in blagovnih znamk zdravil na recept na slovenskem farmacevtskem trgu v kanalu lekarn (glede na vrednost prodaje, VPC):

TRG ZDRAVIL BREZ RECEPTA IN OSTALIH IZDELKOV OTC
Trg zdravil brez recepta (BRp) in ostalih izdelkov OTC je v prvi polovici letošnjega leta skupno znašal 88,4 milijonov evrov. V primerjavi z lanskim letom je zrasel za 14,0 %.

Najbolj prodajana skupina med zdravili brez recepta z rastjo (20,6 %) so produkti za kašelj, prehlad in ostala respiratorna sredstva. Padec prodaje (6,0 %) so imeli le vitamini in minerali.

Med ostalimi izdelki OTC po prodaji prednjačijo vitamini in minerali in produkti za inkontinenco. Največjo rast so imeli produkti za kašelj, prehlad in ostala respiratorna sredstva (26,7 %), kozmetika (22,4 %) ter produkti za prebavo, želodčne težave, drisko (21,4 %). Padec prodaje pa beležimo pri testih in merilnih instrumentih.

Predstavljamo prvih 10 kategorij med zdravili BRp in ostalimi izdelki OTC:

 

 

Predstavljamo deset največjih proizvajalcev ter blagovnih znamk zdravil brez recepta in ostalih izdelkov OTC na slovenskem farmacevtskem trgu v kanalu lekarn (glede na vrednost prodaje, VPC):

 

Vir: IQVIA, junij 2023