Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Skrbimo za zbiranje in varno odstranjevanje odpadnih zdravil

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 10.06.2024

Kemofarmacija kot veletrgovina z zdravili in medicinskimi pripomočki zagotavlja tudi ustrezno ravnanje z odpadnimi zdravili. Smo nacionalni nosilci skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, katerega cilj je varno odstranjevanje odpadnih zdravil in posledično ohranjanje čistega okolja.

V letu 2023 smo zbrali 76 ton odpadnih zdravil. Od tega jih je bilo samo v lekarnah in specializiranih prodajalnah lani zbranih 38,6 ton. Pri ostalih izvajalcih javne zdravstvene službe smo prevzeli 8,7 ton odpadnih zdravil, 28,7 ton odpadnih zdravil pa prihaja od izvajalcev zdravstvene dejavnosti (ambulante, klinike, bolnišnični oddelki, psihiatrične ustanove) in veterinarske dejavnosti (klinike in ambulante).

Tudi v letu 2023 se v gospodinjstvih nadaljuje trend bolj natančnega ločevanja odpadnih zdravil od drugih vrst odpadkov. Pomembno je, da vemo, da v sodček za odpadna zdravila ne sodijo ostri predmeti, kozmetika in prehranska dopolnila. Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi zdravili v lekarni tudi ni dovoljeno odlagati odpadnih radiofarmacevtskih izdelkov in odpadnih zdravil iz krvi in plazme.

Kemofarmacija skupaj z drugimi deležniki v Skupnem načrtu za ravnanje z odpadnimi zdravili skrbi za prevzem zbranih odpadnih zdravil pri izvajalcih javne službe, imetnikih dovoljenja za opravljanje prometa z zdravili na drobno in veletrgovcih. Poskrbimo za prehodno skladiščenje in prevoz odpadnih zdravil do izvajalcev oz. predelovalcev, ki odpadna zdravila varno uničijo na način, da ni negativnega vpliva na okolje. Uničenje zdravil izvaja pogodbeni izvajalec, ki je pod stalnim nadzorom Ministrstva za okolje, podnebje in energijo. Postopek za uničenja zdravil je predvsem sežig.

Z optimizacijo logistike prevzema sodčkov z odpadnimi zdravili pomembno prispevamo k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov ter k časovni in stroškovni učinkovitosti. Prevzem polnih sodčkov poteka namreč istočasno ob dostavi naročil.

Hvala vsem, ki z nami ozaveščate in omogočate, da so odpadna zdravila odstranjena ter uničena na primeren in varen način. Tako skupaj pomembno prispevamo k trajnostni skrbi za naše okolje.

 

Vir: Letno poročilo nosilca izvajanja Skupnega načrta ravnanja z odpadnimi zdravili, 29. marec 2024