Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings

Beseda predsednika uprave

Objavil/a Katarina Urbančič Zupančič, 23.01.2020

Slovenski trg zdravil je lani zaznamovalo pet ključnih stvari: nadaljnja rast trga, ki jo poganjajo zdaj že izredno draga zdravila, uvedba direktive o ponaredkih zdravil, priprava na skupno javno naročilo javnih lekarn, prenehanje nacionalnega javnega naročila za bolnišnice in konec leta še podaljšanje prehodnega obdobja za implementacijo vertikalne blokade.

Mi v Kemofarmaciji smo v preteklem letu povsem prenovili celotno skladiščno poslovanje, povečali kapacitete in hitrost ter se tako pripravili na nove izzive, ki prihajajo. Vse s ciljem, da slovenske lekarne in bolnišnice zanesljivo, varno in hitro oskrbujemo z zdravili in ostalimi izdelki za podporo zdravja.

Trg zdravil je tudi letos rastel – okrog 6,6 %, nekoliko več v bolnišnicah kot v lekarnah. Delež dragih, pravzaprav izredno dragih zdravil se še naprej povečuje. Raste namreč majhna skupina visoko učinkovitih in specifičnih zdravil, namenjenih majhni skupini pacientov. Tako danes govorimo o skupini zdravil s ceno nad 2.500 evri, ki predstavljajo vrednostno že 12 % delež, volumsko pa le 0,04 % delež. Po drugi strani pa skupina zdravil, katerih mesečna terapija znaša le 10 evrov, predstavlja volumsko 82,5 % delež. Tako se vedno bolj pogovarjamo o bipolarni strukturi trga zdravil, ki sledi globalnemu farmacevtskemu trgu.

S 1. decembrom 2019 je v celoti zaživela Direktiva o ponaredkih, ki je prinesla veliko dodatnih aktivnosti pri vseh deležnikih. Proizvajalci so morali namestiti zaščitne elemente na vsako pakiranje zdravila in poskrbeti za celoten interni sistem. Lekarniški farmacevti pa morajo odjaviti vsako pakiranje zdravila iz sistema pred izdajo pacientom. Je bila pa Slovenija tudi tokrat ena izmed prvih evropskih držav glede hitrosti in kvalitete izvedbe implementacije Direktive.

Centralni razpis za zdravila v bolnišnicah se je zaključil že junija in bolnišnice so počasi prešle na svoje lastne javne razpise, tako da sedaj vsaka od njih na trgu počasi uveljavlja svoj sistem.

Javni razpis za zdravila za javne lekarniške zavode je bil deležen najrazličnejših kritik in revizij. Na koncu so razpis razveljavili in vsi skupaj smo pred novim procesom. Naše mnenje ostaja enako, in sicer, da je razpis nepotreben, saj plačnik, ZZZS, z drugimi mehanizmi zelo dobro in učinkovito skrbi za nizke cene zdravil v Sloveniji ter tako kontrolira rast trga. Na ta način tudi omogoča, da imajo slovenski pacienti na voljo številna nova, draga zdravila za zdravljenje še do včeraj neozdravljivih bolezni.

Prehodno obdobje za implementacijo vertikalne blokade, ki jo definira zakon o lekarniški dejavnosti in omogoča vsem farmacevtskim veletrgovinam enake pogoje poslovanja, je znova podaljšano. Po treh letih se je politika odločila še za eno podaljšanje. Po našem mnenju brez vsakega razumnega razloga. Farmadent, ki je v večinski lasti Mestne občine Maribor, in LL Grosist, v lasti Lekarne Ljubljana, morata v naslednjih dveh letih zamenjati lastnika. V Kemofarmaciji smo se na implementacijo vertikalne blokade že pripravili.

Plačnik ZZZS in veljavni pravilnik o cenah zdravil, ki za osnovo jemlje tri referenčne države, konstantno znižujeta cene zdravil in prizadeneta tako dobavitelje zdravil kot tudi veletrgovce. Ob tem pa se regulatorne zahteve ves čas višajo. Zadnja velika sprememba je bila zagotovo implementacija direktive o ponaredkih. Vse skupaj je pripeljalo do tega, da smo letos tudi v Sloveniji že čutili večja pomanjkanja zdravil, ki so običajno posledica napak in zastojev proizvajalcev pri sami proizvodnji zdravil. S pomanjkanjem zdravil se danes spopada večina evropskih držav. Slovenija kot majhen trg z relativno majhnimi serijami pa to še posebej občuti. Nekateri proizvajalci zdravil bodo zato umikali posamezna zdravila s slovenskega trga. Zato se delež nujnih zdravil povečuje, hkrati pa so mehanizmi oskrbe s temi zdravili potrebni posodobitve.

Kakovost je temelj našega poslovanja in naših vrednot ICARE, ki so integriteta, kupec na prvem mestu, odgovornost, spoštovanje in odličnost. Z ravnanjem v skladu s smernicami dobre distribucijske prakse zagotavljamo nadzor nad distribucijsko verigo in s tem ohranjamo neoporečnost zdravil. V letošnjem letu smo kakovosti namenili še posebej veliko pozornost, saj smo prevetrili vse poslovne procese.

Ponujamo zelo široko paleto zdravil, dostavo zdravil v roku 24 ur in zagotavljamo zaloge zdravil za več kot mesec dni. To je pomembno tudi s kliničnega vidika, saj je zdravilo še nekaj časa na voljo, tudi če pride do motene oskrbe s strani proizvajalca oziroma farmacevtske industrije. Poleg tega zagotavljamo 24-urno dežurno službo za oskrbo tudi v soboto, nedeljo in med prazniki ter neodvisnost v razmerju do kupcev in dobaviteljev. Ohranjamo pa tudi standarde kakovosti zdravil na poti od proizvajalca do pacienta in najvišjo možno mero varnosti, da ponarejena zdravila ne vstopijo v zakonito dobavno verigo.

V zadnjih letih se ukvarjamo s temeljitimi posodobitvami poslovanja. Posodabljamo naš računalniški sistem in vpeljujemo avtomatizirano naročanje blaga pri dobaviteljih. Lani smo celovito obnovili skladiščno poslovanje. Povečan je prostor za odpremo in sprejem blaga ter vpeljana povsem nova linija hladilnih prostorov. Posodobitev strojne opreme povečuje stopnjo avtomatizacije pri pripravi naročil. Cilji so jasni: želimo postati še hitrejši, točnejši in bolj zanesljivi kot doslej.

Potem pa so tu še naše dodatne storitve za lekarne, kot so mesečno strokovno glasilo FarmaInfo s prilogo Receptum, spletni portal Elona, spletno izobraževanje FarmaPro, in še bi lahko naštevali. Z njimi podpiramo izobraževanje v zdravstvu in farmaciji. Poleg tega vsaka na svoj način olajšajo delo v lekarni, da imate na voljo več časa za svetovanje pacientom.

Tudi z družbeno odgovornimi aktivnostmi želimo še naprej ustvarjati dodano vrednost za vse zaposlene, kupce in dobavitelje. Za nas družbena odgovornost pomeni premišljeno in odgovorno rabo ekonomskih, okoljskih ter družbenih virov. Pomeni tudi dodano vrednost za družbo in naše podjetje ob skrbi za okolje.

Kemofarmacija je bila in ostaja veletrgovina s polnim obsegom zdravil. Zmanjšujemo število transakcij med proizvajalci zdravil in lekarnami ter bolnišnicami. To vse pomeni, da lahko lekarne skoraj vsa zdravila naročite pri nas, kar zagotovo olajša in pohitri proces naročanja. Oskrba z zdravili pa je tako bolj zanesljiva in kvalitetna za vse slovenske lekarne. Smo pomemben del v oskrbni verigi z zdravili in poskrbimo, da so na enako kakovosten način oskrbljene vse lekarne in posledično vsi pacienti v Sloveniji.

Sodelovanje in zaupanje sta ključna. Skupaj, vsak s svojim znanjem in izkušnjami, se lahko razvijamo in uspešno delujemo v okolju, ki se ves čas spreminja. Vsi členi v oskrbni verigi z zdravili smo tukaj za slovenske paciente. Vse za boljše zdravje.

Davorin Poherc
predsednik uprave

Nazaj na seznam
Ali ste vedeli?

Kdo smo

Veletrgovec z najširšo ponudbo zdravil.

Veletrgovec, ki s svojimi storitvami kupcem ponuja najboljše rešitve - distribucija, informacije, svetovanje, poslovanje.

Veletrgovec, ki z zdravili in medicinskimi pripomočki pokriva vso Slovenijo.

Kemofarmacija v številkah

več kot 160 zaposlenih

več kot 15.000 izdelkov na zalogi, neomejeno po naročilu

več kot 400 dobaviteljev

več kot 1.000 kupcev: vse javne in bolnišnične lekarne, večina zdravstvenih centrov, veterinarjev in specializiranih trgovin