Kemofarmacija website uses cookies with the aim of providing its web service, advertising systems and functionalities that would not be possible without them.

By continuing to use these websites, you agree to use cookies.

If you do not want to use cookies, you can deactivate them by going to your browser settings.

More information and settings
Aktualno Več novic
Objavljeno dne 11.09.2015

Področje cen zdravil je v Sloveniji urejeno z Zakonom o zdravilih (Zzdr-2, Uradni list RS, št. 17/14) in s Pravilnikom o določanju cen zdravil za uporabo v humani medicine (Uradni list RS, št. 32/15). Oblikovanje cen zdravil je v pristojnosti Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP).

Objavljeno dne 30.07.2015

Uprava delniške družbe Kemofarmacija d.d., Ljubljana, sklicuje 24. skupščino delniške družbe, ki bo dne 31.8.2015 ob 10. uri v prostorih Kemofarmacije d.d. Cesta na Brdo 100, v Ljubljani, ...

Veletrgovina
Večino naročil naših lekarniških kupcev prejmemo v elektronski obliki prek spletnega portala Elona, ki služi tudi za obveščanje kupcev. Več o tem
Logistične storitve
V zanesljivi, varni ter hitri oskrbni verigi so izdelki pravočasno prevzeti, pripravljeni ter dostavljeni kupcem. Več o tem
Marketing
Redno izvajamo raziskavo o zadovoljstvu lekarniških kupcev z našimi storitvami – tudi v zadnji raziskavi so nas kupci ocenili z oceno odlično. Več o tem
Zakaj izbrati Kemofarmacijo?
Pot do zdravja

Z znanjem in pridobljenimi izkušnjami zagotavljamo najširšo ponudbo na poti do zdravja.